Terre des hommes și FONPC continuă să solicite înfiinţarea Avocatului Copilului în România

În România, doi copii sunt, în medie, victime ale unei forme de abuz în fiecare oră. Fundația Terre des hommes , în calitate de membru al Federației Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil (FONPC), a transmis o scrisoare deschisă domnului Klaus Iohannis, Președinte al României, domnului Călin Popescu Tăriceanu, președinte al Senatului, domnului Cătălin Boboc, președinte al Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări din cadrul Senatului României, și doamnei Biró Rozalia-Ibolya, președinte al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi minorităţi, solicitând înființarea Avocatului Copilului, o instituție independentă și autonomă care să verifice și să monitorizeze implementarea prevederilor Convenţiei ONU cu privire la drepturile copilului şi care să apere interesul superior al copilului împotriva oricărui abuz.

Potrivit datelor Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie (ANPDCA), doar în primele şase luni ale anului 2015 au fost înregistrate 6.736 cazuri de abuz asupra copiilor, dintre care 1.555 s-au soluţionat prin includerea victimelor în sistemul de protecţie specială, de stat sau privat. Cele mai frecvente situaţii de încălcare a drepturilor copilului, în cadrul familiei, sunt neglijarea, abuzul emoţional şi abuzul fizic. Acestora li se adaugă cazurile de exploatare sexuală, exploatare prin muncă sau comiterea unei infracţiuni. Tendinţa de creștere este cu atât mai îngrijorătoare cu cât “(…) numărul real al cazurilor de violenţă în familie este cu mult mai mare”, se precizează în Strategia naţională de prevenire şi combatere a violenţei în familie, 2013 – 2017.

În acest context, FONPC a promovat un proiect legislativ de înfiinţare a instituţiei Avocatului Copilului ca autoritate publică autonomă şi independentă faţă de orice altă autoritate publică, al cărei principal scop va fi acela de a veghea asupra respectării drepturilor copilului așa cum au fost definite în Constituţia României, în Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului şi în alte prevederi legale.

Propunerea legislativă de înfiinţare a instituţiei Avocatului Copilului se află în Senatul României și. în anticiparea dezbaterii acesteia, FONPC și Terre des hommes au trimis o scrisoare deschisă adresată domnului Klaus Iohannis, Președinte al României, domnului Călin Popescu Tăriceanu, Președinte al Senatului, domnului Cătălin Boboc, Președinte al Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări din cadrul Senatului României, și doamnei Biró Rozalia-Ibolya, președinte al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi minorităţi. Conținutul scrisorii poate fi consultat online, la adresa www.tdh.ro/scrisoare-deschisa.

Scrisoarea atrage atenția asupra recomandărilor Comitetului ONU pentru Drepturile Copilului ce au fost adresate României în 2009, fără a fi luate în considerare până în prezent. Dintre recomandările Comitetului ONU ce vizează în mod favorabil înființărea Avocatului Copilului, cităm:

„13. […]Comitetul își manifestă preocuparea cu privire la faptul că Avocatul Poporului nu îndeplinește criteriile stabilite în Principiile de la Paris și notează că existența acestei instituții nu este foarte cunoscută. Prin urmare, aceasta primește un număr redus de plângeri legate de copii, număr aflat în scădere în comparație cu totalul plângerilor depuse. Comitetul notează cu o oarecare preocupare respingerea de către Parlament a unui proiect de act normativ prin care se dorea înființarea instituției Avocatului Copilului.”

„14. Comitetul recomandă ca, ținând cont de comentariul său general nr. 2 (2002) cu privire la rolul instituțiilor naționale independente pentru apărarea drepturilor omului din domeniul promovării și protecției drepturilor copilului, dar și de recomandările sale anterioare, statul parte să revizuiască statutul și eficiența instituției Avocatului Poporului în domeniul promovării și protecției drepturilor copilului, luând în considerare și criteriile prevăzute în Principiile de la Paris. Acest organism trebuie să beneficieze de toate resursele umane și financiare necesare pentru a-și putea duce la îndeplinire mandatul într-un mod eficient și semnificativ, în special în ceea ce privește capacitatea sa de a primi și de a examina plângeri de la/ sau în numele copiilor legate de violarea drepturilor acestora. Comitetul recomandă ca statul parte, în concordanță cu recomandările anterioare, să realizeze în continuare eforturi pentru înființarea unei instituții independente a Avocatului Copilului.”

La nivel european, deși au denumiri diferite, Avocatul Copilului sau Comisarul pentru Drepturile copilului sunt instituții identice, dar în mod clar prezente. Tam Baillie, Comisarul pentru Copii și Tineri din Scoția, în funcție încă din 2009, a transmis următorul mesaj de încurajare a inițiativei FONPC: “Susțin de mult timp proiectele Fundației Terre des Hommes și ale organizațiilor pentru drepturile copiilor din România. Am avut privilegiul de a mă întâlni cu oficiali guvernamentali români și membri ai FONPC atunci când am vizitat România în 2013. Prin urmare, susțin și acest proiect ambițios, de înființare a Avocatului Copiilor din România, și vă doresc succes în eforturile dumneavoastră”.

Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Copil militează de mai bine de 10 ani pentru înfiinţarea acestei instituţii. Credem cu putere că existenţa unui mecanism independent de monitorizare a drepturilor copilului va garanta respectarea drepturilor tuturor copiilor si îi va proteja de abuzuri de toate tipurile.

De aceea, FONPC și, implicit, Terre des hommes susţin orice iniţiativă care aduce în spaţiul public crearea instituţiei Avocatul Copilului.


 

Author: CDMR

Share This On