A&C Topo

Categorie: Cadastru si topografie
 
Prezentare: Ne ocupam cu masuratori topografice, intocmim documentatii de cadastru in vederea intabularii, trasari in constructii, certificate de performanta energetica, studii geotehnice.

Servicii oferite:

– Ridicari topografice pentru intocmire plan topografic in vederea obtinerii autorizatiei de construire
– Ridicari topografice pentru inscrieri ( intabulari ) terenuri (intravilan si extravilan) si constructii
– Ridicari topografice pentru comasari, dezmembrari, parcelari si lotizari terenuri (intravilan si extravilan)
– Ridicari topografice pentru dezmembrari si comasari constructii (case, apartamanete, hale etc)
– Ridicari topografice necesare executarii proiectelor diverselor investitii (constructii civile si industriale, amenajari, consolidari, restaurari, drumuri si poduri, canalizari etc.)
– Expertize extrajudiciare
– Identificari imobile
– Scoaterea temporara sau definitivă din circuitul agricol a terenurilor aflate în intravilan si extravilan
– Relevee
– Intocmire planuri parcelare
– Studiu arhiva Carte Funciara
– Inscrierea provizorie a terenurilor si constructiilor
– Rectificarea suprafetelor de teren
– Schimbarea destinatiei spatiilor
– Actualizarea datelor pentru imobile
– Consultanta de specialitate
 
Adresa: Str. Ion Lahovari, Nr. 30, Constanta, jud. Constanta
Telefon: 0341 456 710
 


 

Author: CDMR

Share This On